Maiko Kawakami (Nami)

1984
- Chihei-sen (aka The Horizon)
1985
- Sorekara (aka And Then)
1986
- Black Board
1988
- Ureshi hazukashi monogatari
1989
- Sono otoko, kyobo ni tsuki (aka Violent Cop, aka Warning! This Man is Wild)
1991
- Big Bird In Japan (TV)
1993
- Gokudo kisha (aka The Wicked Reporter)
1994
- Otoko tomodachi (aka Eriko)
- Tenshi no harawata: Akai senko (aka Angel Guts: Red Dizziness, aka Angel Guts: Red Vertigo)
2000
- Sanmon yakusha (aka By Player)
2004
- "Botan to bara" (TV series)

[Back to Red Dizziness] [Home] [Email]